Prezentacja Wielickich Autobusów przy Wielickiej Mediatece

W dniu 20 lipca 2019 o godz. 15:30 odbyła się prezentacja nowych autobusów zakupionych przez Gminę Wieliczka mających obsługiwać nowe linie.

Obecnie Wieliczka posiada w swojej flocie 12 pojazdów.