Sprawozdanie finansowe za okres 20.11.2018 do 31.12.2019 r.

 

Plik do pobrania: Sprawozdanie finansowe

Plik do pobrania: Sprawozdanie zarządu

Plik do pobrania: Informacja dodatkowa

 

Informujemy, że zamieszczone sprawozdanie finansowe jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego zostanie zamieszczone na stronie Spółki niezwłocznie po jego przekazaniu.