Uchwała Rady Miejskiej o zmianach cen

UCHWAŁA NR X/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 30 lipca 2019 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów
ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze
Gminy Wieliczka

http://wst.info.pl/2019-10-07_akt