Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dostarczenia usługi w zakresie :

Dostawa paliw płynnych dla Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o.

Dokumenty w sprawie zapytania ofertowego znajdują na stronie internetowej  pod adresem: https://wst.info.pl/przetargi

Mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego.

Dokumenty w sprawie zapytania ofertowego znajdują na stronie internetowej  pod adresem: https://wst.info.pl/przetargi

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu i mienia Dworca Autobusowego wraz z jego otoczeniem.

Dokumenty w sprawie zapytania ofertowego znajdują na stronie internetowej  pod adresem: https://wst.info.pl/przetargi