Przejdź do treści

Sprawozdania

Za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu na dzień: 31.12.2019

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2019

Sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019

Za rok 2020

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020

Sprawozdanie Finansowe – Informacja dodatkowa za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020

Za rok 2021

Sprawozdanie Finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Finansowe – Informacja dodatkowa za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

Za rok 2022

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022

Sprawozdanie Finansowe – Informacja dodatkowa za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

Skip to content