Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu na dzień: 31.12.2019r. – 01.09.2020r.

Sprawozdanie finansowe : 2019r. – 01.09.2020r.

Sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa : 2019r. –  01.09.2020r.